RAJEWSKI

Prawdopodobną podstawę nazwiska Rajewski stanowi nazwa miejscowa Raj, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 335. Taką nazwę nosiło kilka miejscowości, więcej na ich temat zob. tutaj: http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_IX/492 http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_IX/493 Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 606) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – „Rajewski herbu Nałęcz, 1600 r., Rajewska, powiat radomyski, województwo kijowskie”.