PRZERADZKI

Nazwisko Przeradzki, odnotowane już w 1497 r., uznaje się za formę pochodną od nazwy miejscowości Przeradz (ciechanowskie, gmina Lutocin), zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 309.