PIWKO

Nazwisko pochodzi od nazwy osobowej Piwko, ta od rzeczownika piwko ‘małe piwo’, nazwisko mogło pierwotnie oznaczać osobę wykazującą zainteresowanie tym napojem, ale również np. jego producenta. Por. także nazwę miejscową Piwki, odnotowaną na terenie byłych powiatów: radzymińskiego, sochaczewskiego, kutnowskiego i ostrowskiego (zob. „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VIII, s. 235). Nazwę osobową Piwko odnotowano na terenie Polski w 1381 roku (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 246).