PŁUSKA

Potencjalne podstawy etymologiczne nazwiska Płuska to: I. płusa//płosa ‘dział roli’, zob. Słownik języka polskiego Samuela Bogumiła Linde IV s. 161, „szerokie kawały pola zowią się składami, mniej szerokie płusami”, „Niech zniosą wywózki, niedługo kraj się cały rozdrobni na płuski”, zob. tzw. Słownik warszawski, t. IV, s. 269, w w tym wypadku nazwisko prawdopodobnie pochodziłoby od dawnego przezwiska rolnika i/albo posiadacza ziemi; II. płosa, czyli: 1. pas ziemi mający 12 zagonów, stajanie („nie na swej płosie tylko użynasz”, przenośnie = i po cudze sięgasz, 2. płoza, sztaba, „żelazo długie a wąskie”, zob. tzw. Słownik warszawski, t. IV, s. 263 – nazwisko wyprowadzane od tej formy pierwotnie byłoby przezwiskiem rolnika (jw.) lub ze względu na drugie znaczenie – rzemieślnika.