PÓŁCHŁOPEK

Kazimierz Rymut podaje, że nazwę osobową Półchłopek odnotowano w 1748 roku i wywodzi ją od rzeczownika półchłop, podając jego następujące znaczenie‘rzezaniec kastrat’, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 291. Rzeczownik miał jednak więcej znaczeń, oprócz wspomnianego mianem półchłopa określano też właścicieli małych gospodarstw, zagrodników, chałupników, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. IV, s. 938.