OPOCKI

Przypuszczalną podstawę formy Opocki stanowi nazwa miejscowa Opoka lub Opoki, zob. http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII/559 Inną możliwą podstawą jest nazwa osobowa Opocz, wywodząca się od opoka, czyli ‘skała, kamień, głaz’, ale też: ‘kamień wapienny, kamień kopalny, zdatny do budowli’ i ‘forma do odlewania dział’, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. III, s. 807. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 677) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Opockich vel Opoka, herbu Janina, 1480 rok.