OLCZAK

Nazwisko pochodzi od zdrobnienia imienia pochodzenia greckiego Aleksander, pierwotnie znaczyło ono ‘obrońca, pomocnik mężów (tzn. ludzi) lub ‘odpierający mężów’ (zob. J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 34). Por. także nazwę miejscową Olczak/Olszak, odnotowaną na terenie byłych powiatów: nieszawskiego, rawskiego, garwolińskiego, pułtuskiego, poznańskiego, średzkiego, lubawskiego (zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VII s. 496).