NIKŚCIN

Nazwisko Nikścin można uznać za formę pochodną od nazwy osobowej Niksa. Ta zaś pochodzi od imienia pochodzenia greckiego Nikolaos, przyjętego w Polsce jako Mikołaj. Imię pochodzi z greckiego níke ‘zwycięstwo’ i laós ‘naród’ > ‘zwyciężający naród’ (zob. E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, Gdańsk 2000, s. 96. Por. także niks ‘maść cynkowa’, z niemieckiego nichs ‘nic’ (zob. tzw. Słownik warszawski, t. III, s. 391). Na terenie Polski mieszkają jeszcze rodziny noszące to nazwisko zob. tu: https://nazwiska-polskie.pl/Nik%C5%9Bcin