NASTAŁY

Nazwisko Nastały pochodzi od tak samo brzmiącego przymiotnika. Oznaczał on: ‘tego, co nastał, teraźniejszego, obecnego, aktualnego’, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. III, s. 166. Przypuszczalnie było to przezwisko kogoś, kto zastąpił inną osobę, czy to urzędzie, czy to w miejscu zamieszkania np.