NAJDEKER

Nazwisko Najdeker uznaje się za formę pochodną od niemieckiej nazwy osobowej Neudeck, ta zaś pochodzi od nazwy miejscowej Neudeck, zob. Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 154. K. Rymut przytacza formy inne warianty tego nazwiska, tzn. Neudeker, Neuedecker (1461 r.), Nejdekier (1461 r.), Najdekier (1462 r.). O nazwie miejscowej Neudeck, którą kiedyś nosił Ogrodzieniec, zob. np. tu: https://pojezierzeilawskie.pl/ogrodzieniec.html i tu: https://www.castlesofpoland.com/prusy/ilawa_stories01.htm