MURZYN

Podstawę nazwiska stanowi dawne przezwisko, nawiązujące przypuszczalnie do wyglądu, nazwa osobowa Murzyn jest stara – odnotowano ją już w 1592 roku, samo słowo jest obecne w polszczyźnie od XIV wieku i oznaczało ‘człowieka należącego do rasy czarnej’, trafiło do naszego języka za pośrednictwem czeskiego (tam z łacińskiego mauri) i jest zapożyczeniem książkowym dla potrzeb przekładu Biblii, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 126, W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2010, s. 343. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 481) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Murzyn vel Murzynowicz, vel Murzynowski herbu Lubicz, 1600 r., w XVII wieku przybrali nazwisko Murzynowicz i Murzynowski.