MULTARZYŃSKI

K. Rymut (w pracy Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 125)wskazuje następujące możliwe podstawy nazwiska Multarzyński: 1. staropolskie multan ‘krótki, prosty miecz’, ale też ‘gatunek bardzo miękkiej tkaniny wełnianej’, 2. multanka ‘dawny ludowy instrument muzyczny, dudka, piszczałka, kobza’, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II. s. 1067. Według mnie do listy potencjalnych źrodeł nazwiska warto dodać nazwę miejscową Multany, odnoszącą się kiedyś do Mołdawii, zob. http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VI/802