MIREK

Nazwę osobową Mirek odnotowano bardzo wcześnie, już w 1210 r., jej podstawą jest rzeczownik mir, oznaczający ‘pokój’ i wchodzący w skład imion złożonych, jak np. Mirosław, zob. K.Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 103. Jan Siwik, (Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich, Warszawa 2010, s. 461) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Mirek vel Kozioł, Mirki, powiat łomżyński, województwo mazowieckie.O lokacji rodziny zob. tutaj: https://polskienazwiska.pl/n/MIREK