MIELCAREK

Nazwisko utworzone przyrostkiem –ek od mielcarz ’słodownik‘, wyraz zaadaptowany do polszczyzny z języka niemieckiego, pochodzi od Melzer ‘słodownik‘ , por.: Malz ‘słód’ (Zob. Słownik etymologiczny A. Brücknera s. 332). Por. także nazwę miejscową Mielcarek, odnotowaną na terenie byłego powiatu odolanowskiego (zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VI, s. 337).