MAKARSKI

Nazwisko Makarski pochodzi od nazwy osobowej Makar, która jest używaną na Kresach Wschodnich wersją imienia Makary, pochodzącego z kolei od greckiego makár, czyli ‘szczęśliwy’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 57. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 426) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Makarski herbu Kościesza, 1600 r., potw. Makarki, powiat starodubowski, województwo smoleńskie.