LEGERSKI

Nazwisko Legerski pochodzi od rzeczownika legier, oznaczającego: 1. skład towarów, 2. obóz, 3. komisant handlowy (z niemieckieckiego leger ‘skład, magazyn’), zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 704. Nazwa osobowa mogła pierwotnie oznaczać właściciela albo pracownika takiego miejsca.