KRAMŻA

Nazwisko Kramża wywodzi się od niemieckiej nazwy osobowej Krans, ta zaś od Kranz, czyli ‘wieniec’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 458.