KOREPTA

Nazwisko Korepta uznaje się za formę niejasną – zob. np. uznając, że to może przekształcenie nazw osobowych Karpeta lub Korpeta, potencjalnie pochodnych od przymiotnika karpaty 'chropowaty', karpiaty 'pstry, nakrapiany', zob. https://nazwiska.ijp.pan.pl/haslo/show/id/12230 Na tej stronie można znaleźć też inne dane na temat m.in. miejsc zamieszkania osób noszących to nazwisko.