KOPER

Nazwisko pochodzi od nazwy osobowej Koper, ta od rzeczownika koper, czyli: 1. gatunek rośliny, 2. miedź, z niemieckiego Kupfer, 3. kapelusz kobiecy, por. niemieckie Kappe = ubiór głowy (zob. tzw. Słownik warszawski, t. II, s. 465).