KLIMCZAK

Nazwisko Klimczak, odnotowane na terenie Polski w 1786 roku, jest formą pochodną od imienia pochodzenia łacińskiego Klemens, notowanego w Polsce od XIII wieku w różnych formach językowych, którego podstawę stanowi clemens ‘łagodny, spokojny, cichy’ (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. I A-K, Kraków 1999, s. 407).