KIRKUĆ

Nazwisko Kirkuć wywodzi się przypuszczalnie od litewskiej nazwy osobowej. Kirkùtis, ta zaś od rzeczownika kirkùtis, który oznaczał 'pierwsze jajko młodej kury', zob. Justyna B. Walkowiak, Litewskie nazwiska Polaków. Słownik etymologiczno-frekwencyjny, Poznań 2019, s. 175. Zgodnie z bazą PESEL obecna lokacja, osób noszących to nazwisko przedstawia się następująco: https://polskienazwiska.pl/n/KIRKU%C4%86