KIEJNO

Nazwisko Kiejno to forma pochodna od niemieckiej nazwy osobowej Kein, pochodzącej od imion na Gegin-, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s.390.