KARCZEWSKI

Nazwisko utworzono przyrostkiem –ski od nazwy miejscowej Karczewo (odnotowanej na terenie byłego powiatu gnieźnieńskiego, międzychodzkiego, kościańskiego, brodnickiego, tucholskiego) lub Karczew (odnotowanej na terenie byłego powiatu nowomińskiego, piotrkowskiego i noworadomskiego) albo Karczewa (odnotowanej na terenie byłego powiatu nowogródzkiego) bądź Karczowice (odnotowanej na terenie byłego powiatu noworadomskiego i kwidzyńskiego) (zob. „Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”, t. III s. 836). Nazwę osobową Karczewski odnotowano na terenie Polski w 1388 roku (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I, s. 378). Podstawę nazwiska stanowić może także rzeczownik karcz, czyli: 1. korzeń pozostały po ściętym drzewie, pniak z korzeniami, 2. krzak, 3. rodzaj skoku końskiego, 4. pasza dla psów, poe tez karczeć ‘stawać się jak karcz’ (zob. tzw. Słownik warszawski, t. II, s. 263-264).