KALMAN

Kazimierz Rymut (Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 368)podaje,że nazwę osobową Kalman odnotowano już w 1406 r., stwierdzając też, iż w języku polskim pomieszaniu uległy nazwy osobowe: Kalman, Kalemon, Kalimon, Kolmna, które genetycznie mogły być związanie z niemieckim Kalmann, Kohlman lub węgierskim Kolman.