JOKUSZ

Nazwę osobową Jokusz odnotowano bardzo wcześnie – już w 1365 roku, uznaje się ją za pochodzącą od imiona na Jak, typu Jakub, Jakim (= Joachim), zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 327. Imię Jakub jest pochodzenia hebrajskiego i znaczyło pierwotnie ‘którego Bóg ochrania, wspiera’ (zob. Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 2 Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego, opr. M. Malec, s. 57).Joachim to imię pochodzenia hebrajskiego oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I, s. 353).