JEREMUS

Nazwisko Jeremus pochodzi od imienia Jeremiasz, to od łacińskiego Jeremias, to z kolei od hebrajskiego jirmejāhū ‘Jahwe jest wywyższony’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 347.