JARZYNA

Nazwisko pochodzi prawdopodobnie od rzeczownika jarzyna, czyli: 1. roślina ogrodowa, kuchenna, warzywo, zielenina, włoszczyzna, 2. potrawa przyrządzona z jarzyn, 3. potrawa zawierajaca tylko stałe części zupy, bez jej ciekłych części, 4. zboże jare co się na wiosnę sieje i tegoż roku dojrzewa, 5. nasiona roślin jarzynowych, zob. tzw. Słownik warszawski, t. II, s. 138. Por. także nazwę miejscową Jarzynny-Kierz „osada leśna i leśnictwo rządowe, powiat przasnyski, gmina Bugzy płoskie, parafia Krzynowłoga wielka”, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. III s. 466.