JARANOWSKI

Nazwę osobową Jaranowski, odnotowaną już w 1400 roku, można wywodzić od nazwy miejscowości Jaranowo, dawniej Jaronowo, włocławskie, gmina Bądkowo, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 337. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 260) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Jaranowskich vel Jarnowskich vel Jarunowskich herbu Topór, 1433 r., Janisłąwice, woj. rawskie, Jarnów, pow. nieszawski.