JACOLIK

Nazwisko Jacolik jest formą odimienną – jego potencjalne podstawy etymologiczne stanowią formy Jakub, Jaczemir i Hyacinthus (od którego pochodzi imię Jacek), zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 325. Najwięcj osób noszących to nazwisko jest obecnie zameldowanych w Koninie i okolicach, zob. http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/jacolik.html