JABCZYŃSKI

Nazwisko Jabczyński można wywodzić od słowa jabłko, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 325. Pierwotnie mogło to być przezwisko sadownika i/lub sprzedawcy jabłek.