HANULAK

Za podstawę nazwiska Hanulak uznaje się imię Han, stanowiące niemieckie skrócenie od Johann(es), w Polsce w średniowieczu używano formy Han jako odpowiednika imienia Jan, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 294. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 225) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Hanulak vel Perezowski, herb własny, 1697 r., województwo ruskie.