HADYDOŃ

Nazwisko Hadydoń ma kilka możliwych podstaw, tzn. można łaczyć jego pochodzenie m.in. z: ukraińskim had ‘wąż’, ukraińskim hadáti ‘myśleć’, czeskim had ‘gad, wąż’ i imionami na Ad- (z wtórnym nagłosem H-), por. też hadzić ‘obrzydzać coś komuś, brzydzić się czymś’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 289, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 3. Uwzględniając to, że nazwisko pojawiało się licznie na Beskidzie Śląskim to trop czeski – czyli had ‘gad, wąż’, wydaje się najbardziej prawdopodobny.