GUMIŃSKI

Zdaniem K. Rymuta (Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 284) nazwisko Gumiński pochodzi od rzeczownika gumno, czyli ‘podwórze gospodarskie, obejście, stodoła’,  można je wywodzić także od rzeczownika guma, czyli: 1. materia roślinna rozpuszczalna albo pęczniejąca w wodzie i tworząca z nią klej, 2. kawałek kauczuku używany do wycierania ołówka, 3. obręcz gumowa nakładana na koła powozów, 4. choroba roślin, wypłuw soków zgęstniałych (zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 940)  albo niemieckiej nazwy osobowej Gum. Najbardziej przekonujący wydaje się jednak trop łączący pochodzenie nazwiska z nazwą miejscową Gumin - Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 219) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Gumińskich herbu Rola, 1460 r., Gumin, powiat kutnowski, województwo rawskie, Gumin, województwo łęczyckie. Miejsce zamieszkania osób noszących to nazwisko przedstawia strona: https://nazwiska-polskie.pl/Gumi%C5%84ski