GOTSCHALK

Nazwisko proste, od imienia Gotschalk (święty Gottschalk, męczennik, książę pomorski, zob. E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany t. I, Gdańsk 2000 s. 273), J.K. Brechenmacher, Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Familiennamen, II Auflage, t. I, Limburg a.d. Lahn 1957 s. 581, E. Förstemann, Altdeutsches Namenbuch. I Personennamen, München 1966 s. 689, H. Bahlow, Deutschen Namenlexicon. Familien und Vornamen nach Ursprung und Sinn erklärt, München 1967 s. 181, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 2 Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego, opr. M. Malec, Kraków 1995 s. 48, staro-wysoko-niemieckie: got- ‘bóg’ + scalc ‘parobek, giermek, niewolnik, sługa’, H. Naumann, Familiennamenbuch, Leipzig 1987 s. 120, staro-wysoko-niemieckie Godesscealc, nowo-wysoko-niemieckie Gottschalk, Gottschall, zob. E. Förstemann, Altdeutsches Namenbuch. I Personennamen, München 1966 s. 689, tłumaczenie wyrażenia łacińskiego servus dei, ancilla die, zob. H. Kaufmann, Untersuchungen zu altdeutschen Rufnamen, München 1965 s. 156, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 5 Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, opr. Z. Klimek, Kraków 1997 s. 66, E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany t. I, Gdańsk 2000 s. 273.