GMURCZYK

Nazwisko Gmurczyk pochodzi od gwarowego określenia gmur, czyli ‘chłop, kmieć’, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 225.