GISZTAROWICZ

Prawdopodobną podstawę nazwiska Gisztarowicz stanowi litewska nazwa osobowa Geišterãvičius, ta pochodzi od imienia złożonego Geĩštaras, to zaś od Geĩstaras, por. pruską nazwę osobową Geys-tarre (geis-, geid-) i litewski czasownik geĩsti 'pożądać, pragnąć', geidžiù, zob. Justyna B. Walkowiak, Litewskie nazwiska Polaków. Słownik etymologiczno-frekwencyjny, Poznań 2019, s. 119-126.