FIJAŁKOWSKI

Potencjalne podstawy etymologiczne nazwiska Fijałkowski to: I. fijałek: 1. fiołek („ten o psie i pałkach, a ten o fijałkach”), 2. myśliwskie ‘ogon lisa’, a także ‘koniec ogona lisiego’, II. fijałkowy ‘fioletowy’, III. Fijoł = fiołek, gatunek rośliny, a także: 1. dawniej chłopiec utrzymywany i kształcony kosztem katedry, ubrany w szaty fioletowe, 2. uczeń gimnazjum klasycznego, 3. żandarm rosyjski, wyraz pochodzi z łacińskiego violet, IV. Fijoły ‘nazwa wzoru na pisankach’, zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 739; V. Nazwa miejscowa Fijałkowo z byłego powiatu przasnyskiego i maryampolskiego oraz Fijałki, odnotowana na terenie byłego powiatu radzyńskiego i brodnickiego, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. II, s. 386. Nazwę osobową Fijałkowski odnotowano na terenie Polski już w 1500 r. zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I, s. 192.