ERO

Nazwisko Ero jest bardzo rzadko spotykane, zob. tu: https://polskienazwiska.pl/n/ERO Potencjalną podstawę nazwiska stanowi rzeczownik era, czyli: 1. ‘wielki wypadek w dziejach ludzkości, od którego zaczyna się rachuba lat’, 2. okres czasu, słowo pochodzi od łacińskiego aera, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 698. Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak pochodzenie od skróconej formy imienia, zaczynającego się na Er-, np. Erazm. Nazwisko może być także pochodzenia germańskiego, od tak samo brzmiącej nazwy osobowej, później w formie Eryk, zob. tutaj: https://www.name-doctor.com/meaning/ero . Według informacji podanych na wymienionej wyżej stronie, nazwa ta wywodzi się od staronordyckiego imienia Æiríkr > Eiríkr, młodszej formy "*Aina-rikiaR / *Aiwa-rikiaR". Nazwa składa się z dwóch elementów: "*aina(z) / *aiwa(z)" (zawsze, jeden, sam) plus "*rīkijaz" (królewski, królewski, szlachetny, potężny, wybitny, potężny, bogaty). Imię to oznacza "jedyny, zawsze potężny".