DULAS

Nazwisko Dulas ma dwie potencjalne podstawy: I. prasłowiańskie *dulěti ‘stawać się tłustym’, II. dula, czyli: 1. rodzaj gruszki, 2. figa z palców, 3. nos gruby albo nabrzmiały, 4. bolesne szarpnięcie za włosy,zob. K. Rymut, „Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny”, t. I, s. 157, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 582.