DOWGIER

Nazwisko Dowgier pochodzi od litewskiej nazwy osobowej Dawgiert < Daũgirdas, ta zaś pochodzi od daũgis ‘wiele, dużo’ i girdėti ‘słyszeć’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 127. Wpółczesną lokację rodzin noszących to nazwisko można zobaczyć tutaj: https://nazwiska-polskie.pl/Dowgier