DEONIZIAK

Nazwisko Deoniziak uznaje się za formę pochodną od imienia Dionizy, pochodzącego z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’ (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I s. 134-135). Wśród świętych noszących to imię warto wymienić pierwszego biskupa Paryża – Dionizego.