DEMKO

Nazwa osobowa Demko, odnotowana już w 1424 roku, ma następujące potencjalne podstawy etymomologiczne: 1. imię Demitr (= Dymitr), 2. imię Demian (= Damian), 3. gwarowe określenie dem = dym, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 130.