DAJEWSKI

Nazwisko Dajewski uznaje się za formę pochodną od czasownika dać, czyli: 1. darować, ofiarować, 2. wydać, dać za żonę, 3. oddać, 4. udzielić, pożyczyć, 5. przynieść, zapewnić, uczynić, 6. zapłacić, zaoferować, 7. poświęcić, ofiarować, 8. podać, 9. wydać, wyprawić co, 10. przedstawić, złożyć, 11. wyznaczyć, naznaczyć, 12. zostawić, 13. zdarzyć, zrządzić, 14. polecić, poruczyć, 15. pozwolić, dopuścić, zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 420-421, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 122. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 122) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Dajewski, 1783 r., potw. miasto Lwów, województwo ruskie. Miejsce zamieszkania osób noszących to nazwisko przedstawia strona: https://nazwiska-polskie.pl/Dajewski