CZERWONKA

Nazwisko pochodzi od czerwonka 1. choroba, 2. rodzaj grzybów, 3. kier w kartach, 4. odmiana gliny zabarwiona na czerwono, 5. rodzaj ryby (zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 388). To nazwisko przytaczają Z. Abramowicz, L. Citko, L. Dacewicz w Słowniku historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV-XVII w.),t. I A-O, Białystok 1997, s. 67): Marcin Czerwonka 1558, Mack Czerwonka 1565. E. Breza w Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany (Gdańsk 2000, s. 94) podaje, iż „historycznie nazwisko Czerwonka zostało poświadczone  w Inwentarzach starostwa kościerskiego w XVII w. Oto we wsi Skorzewo pod Kościerzyną mieszkał w r. 1686 gbur Jurek Czerwonka, a w Kaliszu w tymże roku poświadczony został dziesiętnik Matyasz Czerwonka”.