CZEPIK

Nazwisko Czepik pochodzi od czasownika czepić. Oznaczał on kiedyś: 1. nakładać czepek pannie młodej, 2. wieńczyć, koronować, 3. uczepić się, ująć, porwać, 4. czepić się – trzymać się czegoś uporczywie, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 382. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 116) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Czepik herbu Korab, 1700 r., Orzeszkowice, województwo wileńskie.