CZARKOWSKI

Nazwisko Czarkowski można wywodzić od nazwy miejscowej: Czarka (były powiat sochaczewski i będziński), Czarków (były powiat koniński, kościański, pszczyński, toszecko-gliwicki), Czarkowice (były powiat wielkostrzelecki), Czarkowo (były powiat krobski), Czarkowy (były powiat pińczowski), zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, s. 734 i nn. Nazwę osobową Czarkowski  odnotowuje już  Słownik Staropolskich Nazw Osobowych, t.  I s. 401 . K. Rymut (Nazwiska Polaków, t. I, s. 209) podaje, iż odnotowano ją na terenie Polski już w 1397 roku.