CWENAR

Nazwisko Cwenar można uznać za spolszczoną formę niemieckiej nazwy osobowej Zwiener. Jej podstawę stanowi określenie zawodowe ogrodnika, zob. R. und V. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Mannheim 2005, s. 751.