CIELĘCY

Nazwisko Cielęcy pochodzi od tak samo brzmiącego przymiotnika, którego podstawę stanowi forma cielę.