CIAŚ

Nazwisko Ciaś uznaje się za formę pochodną od przymiotnika ciasny, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 92. Ciasny oznaczało 1, nieprzestronny, za mały, za szczupły, 2. Ciasna dłoń = zaciśnięta, skąpa, 3. Szczupły, skromny, mały, 4. Ścisły, skrupulatny, surowy, 5. Przenośnie ‘surowy, twardy, skromny’ – zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 317.