CHOJNOWSKI

Nazwisko Chojnowski pochodzi od nazw miejsocwych typu Chojnów, Chojnowo, Chojna, zob. http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_I/622 i kolejne strony, to stara nazwa osobowa – odnotowano ją już w 1456 roku, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 80. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 97) odnotowuje kilka szlacheckich rodzin noszących to nazwisko: Chojnowskich vel Choynowskich herblu Lubicz, herbu Łada, herbu Miecz, herbu Ślepowron i herbu własnego.